Plaka Zayi İşlemleri

Plaka Zayi İşlemleri

Plaka zayi işlemleri

zayi olan plakalarınızın tekrar çıkarılması için gerekli olan işlemlerdir.
Plaka zayi işlemleri için gerekli evraklar:

Çift plaka zayi işlemleri için:

  1. Vekaletname (plaka zayii işlemi yapmaya yetkili olması gerekli)
  2. Karakol tutanağı
  3. Zorunlu trafik sigortası
  4. Karayolları muayene istasyonundan motor – şasi tespiti (muayene)

Tek plaka zayi işlemleri için:

  1. Vekaletname (plaka zayii işlemi yapmaya yetkili olması gerekli)
  2. Karakol tutanağı

Not: Plaka zayi işlemleri niz 81 vilayet içinde yapılır.

isme özel plaka özel plaka Plaka Zayi İşlemleri