Yeni Araç Kayıt İşlemleri

Yeni Araç Kayıt İşlemleri

Yeni araç kayıt işlemleri

Yeni satın almış olduğunuz(0 km) faturalı araçların tescil işlemleridir.
Yeni araç kayıt işlemleri için gerekli evraklar:

  1. Vekaletname
  2. Fatura
  3. Karayolları uygunluk belgesi (teknik belge)
  4. Tip onay belgesi (uygunluk belgesi olan araçlar için)
  5. Fatura kesme yetki belgesi
  6. Ö.T.V. makbuzu
  7. Zorunlu trafik sigortası
  8. Banka rehinli ise “rehin koyma yazısı”
  9. Yurt dışından giriş yapan araçlar, karayolları muayene istasyonunda tespite gireceklerdir.

Not: Yeni araç kayıt işlemleri fatura kesim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.

özel plaka Yeni Araç Kayıt İşlemleri